Reiniging instrumentarium


De juiste reinigingsprocedure is van essentieel belang binnen het voor (hernieuwd) gebruik gereedmaken van een medisch instrument. Goede reiniging dient als grondslag om effectieve decontaminatie / sterilisatie mogelijk te maken en zal tevens de levensduur van een instrument aanzienlijk verlengen alsmede bijdragen aan een goede werking ervan.

Onderstaand vindt u zowel een Reinigingsadvies als een Sterilisatieprocedure. Voor verdere instructies hieromtrent verwijzen wij u tevens naar de diverse publicaties van de “Stichting Werkgroep Infectiepreventie (WIP)”. WIP is een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke verenigingen op het gebied van infectiepreventie en ziekenhuishygiëne.

Het doel van deze stichting is het maken van richtlijnen op het gebied van infectiepreventie voor de gezondheidszorg. Deze richtlijnen worden tevens door de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) als professionele standaarden beschouwd en zijn zodoende van grote waarde voor een ieder werkzaam binnen de zorg. Op de website van WIP zijn een groot aantal publicaties te vinden welke een diversiteit van onderwerpen behandelen, (www.wip.nl). Onderstaand is tevens een directe link toegevoegd naar “Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk”.


Reinigingsadvies / Sterilisatieprocedure

Reinigingsadvies Medische InstrumentenVersie 1.02 Document Reinigingsadvies Medische Instrumenten
Sterilisatieprocedure Medische InstrumentenVersie 1.05Document Sterilisatieprocedure
Infectiepreventie in de HuisartsenpraktijkVersie 1.01Document Infectiepreventie