Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

 

Medipharchem Nederland B.V., gevestigd op de Cornelis van Oude Blaauwweg 1a, 1521 RN  Wormerveer (The Netherlands), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Medipharchem Nederland B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten of  omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Medipharchem Nederland B.V. verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.

Medipharchem Nederland B.V. hecht groot belang aan de privacy van onze klanten en daarom behandelen wij uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Medipharchem Nederland B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij alleen bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.

Hieronder leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt:

  • Uw bedrijfsnaam (indien van toepassing)
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres
  • Uw bankrekeningnummer (indien van toepassing)

Medipharchem Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om eventueel telefonisch contact met u op te kunnen nemen. Dit kan het geval zijn indien u hierom verzoekt of omdat dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Eventueel kunnen wij u schriftelijk, per e-mail en/of per post benaderen. Ook kan Medipharchem Nederland B.V. gebruik maken van de door u verstrekte persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens worden bewaard in het klantenbestand van Medipharchem Nederland B.V. voor de duur van maximaal vijf jaren. Uw gegevens zullen ook bewaard worden indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. De bewaartermijn van uw gegevens gaat in na het beëindigen van de klantrelatie. 

Medipharchem Nederland B.V. zal uw persoonsgegevens alléén verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Medipharchem Nederland B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst ter beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

U heeft ten allen tijden het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar: info@medipharchem.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Medipharchem Nederland B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Contact Autoriteit Persoonsgegevens

Medipharchem Nederland B.V. neemt bescherming van uw gegevens serieus. Wij horen het graag als u vindt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met onze klantenservice 0031 (0)75-6212363 of u stuurt een e-mail naar: info@medipharchem.nl